• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Công ty Cổ phần Thủy sản Bến Tre

Loại hình DN Cổ phần
Địa chỉ số 457C, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại (0275) 3826011 – (0275) 3815436
Fax (0275) 3824 374
Email beseaco@hcm.vnn.vn
Website www.beseaco.com.vn
Người đại diện Nguyễn Thị Trầm.
Lĩnh vực kinh doanh chế biến và xuất khẩu nghêu con và nghêu thịt đông lạnh.
Thị trường xuất khẩu Châu Âu, USA, Bắc Mỹ, Châu Á.