• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Cơ sở thủ công mỹ nghệ Trường Ngân

Loại hình DN Cơ sở
Địa chỉ 19 Nguyễn Huệ, P.1, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại 0275. 3822532
Fax
Email truongngan1945@gmail.com
Website
Người đại diện Phạm Trường Ngân
Lĩnh vực kinh doanh sản xuất hàng TCMN
Thị trường xuất khẩu Mỹ, Pháp