• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Bản tin dự báo thị trường năm 2020

(Cập nhật: 17/09/2020)
Số kỳ Xem bản tin Số kỳ Xem bản tin
Tháng 1   Tháng 7 Xem tại đây
Tháng 2   Tháng 8 Xem tại đây
Tháng 3   Tháng 9 Xem tại đây
Tháng 4   Tháng 10 Xem tại đây
Tháng 5   Tháng 11 Xem tại đây
Tháng 6   Tháng 12 Xem tại đây