• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Bản tin công thương năm 2021

Bản tin công thương năm 2021

(Cập nhật: 21/10/2021)
Số kỳ Xem bản tin
Quý 1 Xem tại đây
Quỳ 2 Xem tại đây
Quý 3 Xem tại đây
Quý 4
Xem tại đây