• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Triển khai thực hiện quy định thời gian bán hàng, các trường hợp dừng bán hàng, quy trình đăng ký, đăng ký thay đổi thời gian bán hàng và quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Ảnh minh họa: Niêm yết thời gian bán hàng tại một cửa hàng bán lẻ xăng dầu (Nguồn: P.QLTM - SCT)

Triển khai thực hiện quy định thời gian bán hàng, các trường hợp dừng bán hàng, quy trình đăng ký, đăng ký thay đổi thời gian bán hàng và quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre

(Cập nhật: 20/07/2022)
Ngày 13/7/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND về “Quy định thời gian bán hàng, các trường hợp dừng bán hàng, quy trình đăng ký, đăng ký thay đổi thời gian bán hàng và quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre”.

Theo đó, kể từ ngày 01/8/2022, Quy định thời gian bán hàng, các trường hợp dừng bán hàng, quy trình đăng ký, đăng ký thay đổi thời gian bán hàng và quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 chính thức có hiệu lực, áp dụng cho các Thương nhân kinh doanh xăng dầu, gồm: thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, đại lý bán lẻ xăng dầu, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu có cửa hàng bán lẻ xăng dầu (gọi tắt là doanh nghiệp có cửa hàng bán lẻ xăng dầu) đã được Sở Công Thương Bến Tre cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu hoạt động trên địa bàn tỉnh; Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến quản lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Quy định này, quy định cụ thể về thời gian bán hàng của các CHXD; Quy trình đăng ký, đăng ký thay đổi thời gian bán hàng; Niêm yết thời gian bán hàng; Quy định các trường hợp dừng bán hàng tại các CHXD; Quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng tại CHXD;…. Đối với doanh nghiệp có cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu và đã thực hiện đăng ký thời gian bán hàng với Sở Công Thương trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành, nếu đảm bảo thời gian bán hàng tối thiểu quy định tại khoản 1, Điều 3 Quy định này thì doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xăng dầu theo thời gian đăng ký bán hàng trước đó. Trường hợp, doanh nghiệp không đảm bảo thời gian bán hàng tối thiểu quy định thì chậm nhất sau 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày Quy định này có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký thay đổi thời gian bán hàng theo Quy định này.

Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp có cửa hàng bán lẻ xăng dầu và các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Công Thương) để sửa đổi, bổ sung Quy định.

Sở Công Thương thông tin đến các cơ quan đơn vị phối hợp triển khai và các thương nhân kinh doanh xăng dầu biết để thực hiện./.
*Nội dung chi tiết Quyết định 30: (tại đây) và được đăng tải trên trang Zalo Official Account Thông Tin Xăng Dầu - Công Thương Bến Tre”.
*Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương;
Số ĐT: 02753.823377/ 0985834643 (Bé Duy);
Kết nối Zalo: 0985834643 (hoặc quét mã QR code): “Thông Tin Xăng Dầu Công Thương Bến Tre”.
Nguồn:P.QLTM – SCT