• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Cơ hội kinh doanh

Cần mua thủy sản khô, sá sùng khô
Công ty VietDelta cần mua các mặt hàng thủy sản khô, sá sùng khô ...