• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Tập huấn và bàn giao giải pháp SEO thông minh qua landing pages cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2021
Ông Nguyễn Văn Niệm, Phó Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại Lớp tập huấn (Nguồn: P.QLTM)

Tập huấn và bàn giao giải pháp SEO thông minh qua landing pages cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2021

(Cập nhật: 24/12/2021)
Sáng ngày 17/12/2021, tại Hội trường Sở Công Thương đã diễn ra Lớp tập huấn và bàn giao giải pháp SEO thông minh qua landing pages cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2021.

Buổi tập huấn được diễn ra dưới hình thức online giữa 2 điểm cầu. Điểm cầu Sở Công Thương do Ông Nguyễn Văn Niệm, Phó Giám đốc Sở Công Thương chủ trì, cùng sự tham dự của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre  được hỗ trợ. Điểm cầu Trung tâm Phát triển thương mại điện tử (thuộc Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương) do Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Trung tâm chủ trì.

Giải pháp SEO thông minh qua landing pages do Sở Công Thương triển khai hỗ trợ với tổng kinh phí thực hiện gần 300.000.000 đồng, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT) vào giới thiệu, quảng bá hình ảnh sản phẩm, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại trên môi trường mạng; tìm kiếm cơ hội giao thương, mở rộng thị trường; đồng thời, ứng dụng kịp thời các giải pháp TMĐT góp phần giảm thiểu bất lợi do dịch Covid-19.

Đây là Đề án được triển khai thực hiện thuộc Quyết định số 3324/QĐ-BCT ngày 15/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt các đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2021 và để triển khai thực hiện tốt Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/05/2020 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Đến tham dự buổi tập huấn và bàn giao, các đại biểu đã được cung cấp những thông tin về: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong Chương trình TMĐT quốc gia giai đoạn 2021 – 2025; giới thiệu kiến thức chung và cách thức vận hành landing pages. Sau đó, Sở Công Thương và Trung tâm Phát triển thương mại điện tử đã tiến hành bàn giao 30 giải pháp landing pages cho 30 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre tham gia Đề án TMĐT năm 2021.

Phát biểu tổng kết, Ông Nguyễn Văn Niệm, Phó Giám đốc Sở Công Thương cám ơn Trung tâm Phát triển TMĐT đã phối hợp và các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh đã đến tham dự lớp tập huấn ngày hôm nay. Đồng thời, đối với các đơn vị thụ hưởng, sau khi nhận landing pages phải đảm bảo thực hiện việc duy trì sử dụng landing pages của mình, cập nhật các thông tin về sản phẩm hàng hóa và các thông tin cần thiết khác để tránh gây tránh gây lãng phí nguồn kinh phí hỗ trợ, Sở Công Thương sẽ đánh giá hiệu quả sử dụng của các đơn vị để làm căn cứ xem xét các chính sách hỗ trợ tiếp theo. Đề nghị Trung tâm Phát triển TMĐT tiếp tục thực hiện công tác bảo trì, bảo hành, hỗ trợ các đơn vị trong việc sử dụng, vận hành để đạt hiệu quả. Sở Công Thương rất mong muốn Trung tâm sẽ tiếp tục đồng hành cùng Sở Công Thương và các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn bàn tỉnh trong việc phát triển TMĐT của tỉnh Bến Tre trong thời gian tới./.
Nguồn: P.QLTM – SCT