• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Mời tham gia Chương trình XTTMQG 2021 – Hội chợ Nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2021

(Cập nhật: 16/11/2021)
Nhằm quảng bá, kết nối cung – cầu sản phẩm, hàng hóa lợi thế của địa phương đến với thị trường đồng bằng Bắc bộ thông qua hội chợ Nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ 2021. Trung tâm KC&XTTM tỉnh bến Tre xin thông tin và mời các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia Chương trình XTTMQG 2021 – Hội chợ Nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2021 (Đính kèm file).

Mọi chi tiết liên hệ với Bộ phận thường trực của Chương trình (Trung tâm Xúc tiến Thương mại Thái Bình; Địa chỉ: số 144 – Lê Lợi – TP.Thái Bình; Người liên hệ: Phạm Quốc Vương; SĐT: 0983829763 ; Email: xuctientmtb@gmail.com)./.
 
Nguồn: TT.KC&XT – SCT