• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Mời doanh nghiệp tham dự Đoàn giao dịch thương mại Thổ Nhĩ Kỳ và Israel

(Cập nhật: 12/07/2022)
Thực hiện Công văn số 4042/UBND-KT ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc tham gia Đoàn giao dịch thương mại tại Thổ Nhĩ Kỳ và Israel. 
 
Sở Công Thương kính chuyển thông tin cụ thể về Chương trình Đoàn giao dịch thương mại tại Thổ Nhĩ Kỳ và Israel như sau:
1. Thời gian (dự kiến): Từ ngày 30/10/2022 đến ngày 6/11/2022.
2. Địa điểm: Thổ Nhĩ Kỳ, Israel.
3. Ngành hàng: Ưu tiên nông nghiệp thực phẩm, chế biến chế tạo, da giày, dệt may, điện tử, hàng tiêu dùng,...
4. Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; các tổ chức hỗ trợ kinh doanh và đầu tư (Trung tâm XTTM địa phương, Hiệp hội ngành hàng); khu công nghiệp, khu chế xuất, đại diện các cơ quan bộ, ngành, địa phương.

Đính kèm Công văn số 3618/BCT-XTTM ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Bộ Công Thương về việc mời tham dự Đoàn giao dịch thương mại tại Thổ Nhĩ Kỳ và Israel.

Sở Công Thương kính mời các doanh nghiệp/đơn vị trong tỉnh đăng ký tham gia, đồng thời kính đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh, Hội nữ doanh nhân tỉnh và Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh hỗ trợ thông tin doanh nghiệp trong cộng đồng để biết đăng ký tham gia.


Đề nghị doanh nghiệp/đơn vị có nhu cầu đăng ký tham gia vui lòng liên hệ trước ngày 20/7/2022 về Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bến Tre (Tòa nhà 6 Sở, số 126A đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre; Điện thoại: 0275.3822 403 hoặc gặp Khánh 0907.864.127) để được hướng dẫn đăng ký tham gia./.
Nguồn: TT.KC&XT – SCT