• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Khảo sát tình hình thực hiện hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung về cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Phó Giám đốc Sở Công Thương (ngoài cùng bên phải) phát biểu tại hội nghị

Khảo sát tình hình thực hiện hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung về cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bến Tre

(Cập nhật: 24/05/2021)
Ngày 07 tháng 5 năm 2021, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch khảo sát tình hình thực hiện hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch theo Quyết định 25/2019/QĐ-TTg ngày 13/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Từ khi Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành. Nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong việc tạo lập môi trường kinh doanh uy tín, lành mạnh và ổn định. Sở Công Thương Bến Tre đã thông báo chấp nhận đăng ký Hợp đồng theo mẫu của 10/21 công ty, doanh nghiệp thực hiện hoạt động cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Việc thực hiện hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung về cấp nước sinh hoạt từ năm 2012 đến nay đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc ngăn ngừa và hạn chế rủi ro cho người tiêu dùng; đồng thời đây cũng là cơ hội góp phần nâng cao uy tín và tăng khả năng cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp, cũng như góp phần giảm thiểu tranh chấp với người tiêu dùng.

Phát biểu tại hội nghị, Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Phó Giám đốc Sở Công Thương mong rằng các địa phương, doanh nghiệp phối hợp tốt với Hội Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng tỉnh nhằm hoàn thành Kế hoạch số 46/KH-BCH ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Ban Chấp hành Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu về việc khảo sát tình hình thực hiện hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung về cấp nước sinh hoạt và nắm tình hình phản ánh về chất lượng nước sinh hoạt ở một số huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre; đồng thời đề nghị các công ty, doanh nghiệp chưa thực hiện việc đăng ký Hợp đồng theo mẫu sớm thực hiện thủ tục hành chính này theo quy định. Hiện nay, Sở Công Thương tiếp nhận đăng ký bằng các hình thức: 1.Gửi trực tiếp cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm dịch vụ hành chính công. 2. Gửi bằng đường bưu điện. 3. Gửi bằng phương tiện điện tử, truy cập trang web https://dichvucong.bentre.gov.vn/(dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4).

 
Nguồn: P.QLTM – SCT