• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Công ty CP Dược phẩm Bến Tre

Loại hình DN Cô phần
Địa chỉ 6A3 Quốc lộ 60, P.Phú Tân, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại 0275.3827 467- 3822 429
Fax 0275. 3824248
Email bpharco@vnn.vn; bepharco_mar@yahoo.com
Website www.bepharco.com
Người đại diện
Lĩnh vực kinh doanh Nhập khẩu và phân phối nguyên liệu dược, thành phẩm tân dược, vật tư y tế
Thị trường xuất khẩu : Hungary, Canada, Pháp, Nhật, Hàn Quốc, Đức, Ấn Độ