• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Chuyên mục Kinh tế Công thương ngày 23/12/2022 "Bền Tre tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu""

Chuyên mục Kinh tế Công thương ngày 23/12/2022 "Bền Tre tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu""

(Cập nhật: 31/01/2023)

Tin cùng loại