• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Kỹ thuật an toàn-Môi trường

Kết quả kiểm tra xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm tổ chức ngày 28/6/2019
Thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Liên bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Quyết định số 6409/QĐ-BCT ngày 21/7/2014 của Bộ Công Thương về việc ban hành danh mục tài liệu, bộ câu hỏi kiểm tra kèm t...
Vào tháng 6 vừa qua (các ngày từ ngày 5/6/2019 đến 20/6/2019) Sở Công Thương đã chủ động phối hợp với UBND xã Phú Hưng - TP. Bến Tre; Châu Hòa - Giồng Trôm; Hưng Khánh Trung B, Vĩnh Hòa, Hòa Nghĩa - Chợ Lách; Vĩnh Hòa- Ba Tri; Thạnh Phước - Bình Đại; An Phước - Châu Thành; Giao Thạnh, Phú Khánh - Th...
Nhằm phổ biến hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương thực hiện các thủ tục an toàn thực phẩm, qua đó nâng cao nhận thức của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương có kiến thức cơ bản về đảm bảo thực phẩm an toàn, Sở Công Thương xây d...
Thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Liên bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Quyết định số 6409/QĐ-BCT ngày 21/7/2014 của Bộ Công Thương về việc ban...
Ngày 11/6/2019, tại Hội trường Sở Công Thương Bến Tre, Sở Công Thương tổ chức Hội thảo “Quản lý phụ gia thực phẩm trong nhóm ngành chế biến các sản phẩm từ bột và tinh bột trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Đến dự có Ông Trần Văn Đấu, Phó giám đốc Sở Công Thương– Chủ trì hội nghị. ...
Nhằm tuyên truyền cổ vũ cán bộ, công nhân viên và người lao động nghành Công thương tích cực tham gia bảo vệ môi trường, tham gia trồng cây xanh nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Sở Công Thương đã xây dựng kế hoạch tổ chức hưởng ứng các ngày lễ môi trường năm 2019: Tuần lễ quốc gia nước...
Thực hiện công văn số 2477/BCT-KHCN ngày 10/4/2019 của Bộ Công Thương về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019. Sở Công thương Bến Tre báo cáo kết quả triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong tháng hành động vì ...
Thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Liên bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Quyết định số 6409/QĐ-BCT ngày 21/7/2014 của Bộ Công Thương về việc ban...
Thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Liên bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Quyết định số 6409/QĐ-BCT ngày 21/7/2014 của Bộ Công Thương về việc ban...
Thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Liên bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Quyết định số 6409/QĐ-BCT ngày 21/7/2014 của Bộ Công Thương về việc ban...
Nhằm phát động sâu rộng phong trào người lao động chấp hành tốt các quy định của pháp luật an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ; nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, bảo vệ tài sản nhà nước và tài sản công dân; thực hiện theo đúng chủ đề của tháng hành động An toàn vệ sinh lao đ...
Thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Liên bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Quyết định số 6409/QĐ-BCT ngày 21/7/2014 của Bộ Công Thương về việc ban...
Thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Liên bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Quyết định số 6409/QĐ-BCT ngày 21/7/2014 của Bộ Công Thương về việc ban...
Thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Liên bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Quyết định số 6409/QĐ-BCT ngày 21/7/2014 của Bộ Công Thương về việc ban...
Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam; Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam; Hiệp hội Thực phẩm minh bạch - Hội Lương thực thực phẩm TP. Hồ Chí Minh; Hiệp hội Nước mắm Phú Quốc vừa đưa ra kiến nghị sớm bãi bỏ qui định bổ sung i-ốt vào muối sử dụng trong chế biến thực phẩm. ...
Ngày 21/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Quy chế này áp dụng kể từ ngày 21/01/2019. ...
Thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Liên bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Quyết định số 6409/QĐ-BCT ngày 21/7/2014 của Bộ Công Thương về việc ban...
Thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Liên bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Quyết định số 6409/QĐ-BCT ngày 21/7/2014 của Bộ Công Thương về việc ban...
Nhằm tuyên truyền cổ vũ cán bộ, công nhân viên và người lao động ngành Công thương tích cực tham gia bảo vệ môi trường, tham gia trồng cây xanh nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, Sở Công Thương đã xây dựng kế hoạch tổ chức hưởng ứng các ngày lễ môi trường năm 2018 bao gồm Tuần lễ quốc gi...
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch số 1903/KH-SCT về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn hóa chất, tiền chất công nghiệp năm 2018.  ...