• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Điện - Năng lượng

Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
Ngày 11/3/2019, Bộ Công Thương ban hành thông tư số 05/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời. ...
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030. ...
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030. ...
Ngày 20 tháng 3 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định 648/QĐ-BCT về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện. Theo đó, giá bán điện bình quân tăng lên 8,36%, từ mức giá 1.720,65 đồng/kWh (năm 2017) lên 1.864,44 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế VAT). Biểu giá điện mới ch...
Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đồng thời hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án điện gió; ngày 28 tháng 02 năm 2019 Sở Công Thương tiến hành đi khảo sát tiến độ thực hiện dự án Nhà máy điện gió số 5 tại xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre do Công ty Cổ phần Tân Hoàn Cầu làm chủ...
Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện, trong 02 năm 2017-2018 các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng điện trên địa bàn tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm việc tiết kiệm trong sử dụng điện, nâng cao ý thức s...
Để thống nhất địa điểm xây dựng dự án, ngày 19 tháng 02 năm 2019, Sở Công Thương đã tổ chức cuộc họp xin ý kiến góp ý về địa điểm xây dựng nhà máy điện gió số 7 Ba Tri, Bến Tre. ...
Ngày 25/12/2018, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 53/2018/TT-BCT về quy định chương trình, nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí, ...
Ngày 05 tháng 01 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 02/2019/TT-BCT quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió.   ...
UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch cung cấp điện và phương án cung cấp điện năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tổng sản lượng điện nhận đầu nguồn trong năm 2019 khoảng 1.745 triệu kWh, tăng 10,5% so với năm 2018, công suất cực đại toàn tỉnh Pmax = 284MW, tăng 15% so với năm 2018. ...
Ngày 08/01/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành quyết định số 02/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam. Theo đó Quyết định này sửa đổi quy định về cơ chế tính giá điện đối với dự án...
Sau khi tham khảo giá vật tư, thiết bị chuyên ngành điện trên thị trường tại thời điểm hiện tại; liên Sở Công Thương - Tài chính xây dựng giá vật tư, thiết bị chuyên ngành điện áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Sở Công Thương thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan được biết để áp ...
Trên cơ sở đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện, cung cấp điện ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh, chính trị, an ninh quốc phòng và nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của nhân dân, thực hiện nghiêm quy định về ngừng, giảm mức cung cấp điện. Đồng thời chủ động trong tình huống thiếu điện, đặc biệt là cá...