• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Công nghiệp

Hội thảo triển khai đề tài “Nghiên cứu tiềm năng phát triển ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh Bến Tre”
Ngày 14/02/2020, Sở Công Thương đã tổ chức Hội thảo triển khai đề tài “Nghiên cứu tiềm năng phát triển ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh Bến Tre”, nhằm công bố các kết quả nghiên cứu của Đề tài cho các sở, ngành, các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân được biết, hỗ trợ cho công tác quản lý nhà nước trên địa...
Ngày 12/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định số 2782/QĐ-UBND về việc ghi nhận kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ “Nghiên cứu tiềm năng phát triển ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh Bến Tre”. ...
Thời gian qua, đầu tư phát triển các CCN đã tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động chuyển giao công nghệ, đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật mới; góp phần sản xuất thêm nhiều hàng hoá tiêu dùng nội địa và sản phẩm phục vụ xuất khẩu; tạo điều kiện thu hút một khối lượng lớn vốn đầu tư¬ vào phát t...
Thực hiện Kế hoạch số 434/KH-SCT ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Sở Công Thương về việc khảo sát tình hình hoạt động của các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh. Căn cứ vào nội dung Kế hoạch, Sở Công Thương đăng ký  làm việc với Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và tiến hành khảo sát t...
Qua 03 năm triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TU của Tỉnh ủy đã đạt được những kết quả nhất định: Hạ tầng các khu, cụm công nghiệp (CCN) được tập trung đầu tư; các ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trọng điểm được quan tâm, hỗ trợ chuyển đổi công nghệ mới; chất lượng sản phẩm tăng l...
Ngày 20/11/ 2019, Tỉnh ủy đã có báo cáo số 539-BC/TU Báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TU về Đề án phát triển công nghiệp tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 – 2020 và hướng đến năm 2030....
Ban Quản lý các khu công nghiệp Bến Tre, tiền thân là Ban chuẩn bị dự án đầu tư khu công nghiệp được Thủ Tướng Chính phủ ký quyết định thành lập tại Quyết định số 178/QĐ-TTg Ngày 15/7/2005. Tổng số khu công nghiệp theo quy hoạch được Chính phủ phê duyệt lũy kế đến nay là 09 khu công nghiệp với tổng ...
Ngày 09/8/2019, Sở Công Thương đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Đề tài “Nghiên cứu tiềm năng phát triển Ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh Bến Tre”.     ...
Ngày 9-8-2019, Phó giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Văn Niệm chủ trì hội thảo đánh giá Đề tài “Nghiên cứu tiềm năng phát triển ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh Bến Tre”. ...
Trên địa bàn tỉnh hiện có 18 làng nghề tiểu thủ công nghiệp, trong đó có 12 làng nghề truyền thống. ...
Ngày 19/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1542/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ của Công ty TNHH phân bón Thành Tâm.  ...
Ngày 03/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1393/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy chế biến thực phẩm SuSa Việt Nam của Công ty TNHH thực phẩm SuSa Việt Nam để thay thế Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 17/01/2019.  ...
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 02 KCN Giao Long và An Hiệp đã được lấp đầy, có 50 dự án đầu tư còn hiệu lực, ngành nghề chủ yếu thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản, may mặc, cơ khí, điện tử,… Tổng vốn đầu tư đăng ký lũy kế đạt khoảng 14.071,34 tỷ đồng.  ...
Cụm công nghiệp (CCN) Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre được thành lập theo Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, với  diện tích 33 ha. Các ngành nghề dự kiến thu hút đầu tư trong CCN bao gồm: May mặc, giày da, chế biến các sản phẩm từ dừa, chế biế...
Thời gian qua, công tác phát triển hạ tầng cụm công nghiệp (CCN) theo định hướng của quy hoạch còn gặp nhiều khó khăn. Để nhanh chóng triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch phát triển các CCN, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, việc kêu gọi đầu tư và kinh doanh hạ tầng CCN rất...
Triển khai Chương trình 10 ngày 28/4/2016 của Tỉnh ủy, hằng năm Sở Công thương xây dựng Kế hoạch Thực hiện Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh. Triển khai Chương trình và Kế hoạch thực hiện đến các phòng, trung tâm trực thuộc sở cụ thể về nhiệm vụ công việc được giao, phối hợp và ...
Ngày 12/4/2019, tại Hội trường Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, phát triển công nghiệp  do ông Trần Văn Đấu- Phó Giám đốc Sở Công Thương chủ trì. Hội nghị có khoảng 40 đại biểu tham dự là đại diện của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân, Phòng Kinh t...
Trong thời gian qua, ngành công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh có bước phát triển khá sôi động cả về quy mô và cơ cấu ngành hàng, trong đó, ngành công nghiệp chế biến dừa và thủy sản là 02 ngành có lợi thế cạnh tranh, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu các ngành công nghiệp của tỉnh, góp phần tiêu t...
Công nghiệp hỗ trợ là các ngành công nghiệp sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng để cung cấp cho sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh. ...
Ngày 27/3/2018, Sở Công Thương đã tổ chức cuộc họp đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định Ban hành quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Cuộc họp có sự tham gia của đại diện các Sở, ngành như: Văn Phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính...