• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Văn bản Trung ương

  Số, ký hiệu:   19/2020/TT-BCT Ngày ban hành:   14-8-2020 Loại văn bản:   Thông tư Cơ quan ban hành:   Bộ Công Thương Nội dung văn bản:   Xem tại đây ...
Số, ký hiệu:   1174/QĐ-TTg Ngày ban hành:   03-8-2020 Loại văn bản:   Quyết Định Cơ quan ban hành:   Thủ tướng Chính phủ ...
Số, ký hiệu:   0878/XNK-NS Ngày ban hành:   10-8-2020 Loại văn bản:   Công văn Cơ quan ban hành:    Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương ...
Số, ký hiệu:   0727/XNK-NS Ngày ban hành:   10-7-2020 Loại văn bản:   Công văn Cơ quan ban hành:   Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương ...
Số, ký hiệu:   0737/XNK-NS Ngày ban hành:   14-7-2020 Loại văn bản:   Công văn Cơ quan ban hành:   Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương ...
Số, ký hiệu:   13/2020/TT-BCT Ngày ban hành:   18/06/2020 Loại văn bản:   Thông tư Cơ quan ban hành:   Bộ Công Thương ...
Số, ký hiệu:   10/2020/TT-BCT Ngày ban hành:   15/06/2020 Loại văn bản:   Thông tư Cơ quan ban hành:   Bộ Công Thương ...
Số, ký hiệu:   3461 /BCT-XNK Ngày ban hành:   14/05/2020 Loại văn bản:     Cơ quan ban hành:   Bộ Công Thương ...
Số, ký hiệu:   3128/BCT-XNK Ngày ban hành:   04-05-2020 Loại văn bản:     Cơ quan ban hành:   Bộ Công Thương ...
Số, ký hiệu:   60/NQ-CP Ngày ban hành:   29-04-2020 Loại văn bản:   Nghị quyết Cơ quan ban hành:   Bộ Công Thương ...
Số, ký hiệu:   05/VBHN-BCT Ngày ban hành:   05-03-2020 Loại văn bản:   Thông tư Cơ quan ban hành:   Bộ Công Thương ...
Số, ký hiệu:   10/CT-TTg Ngày ban hành:   25-02-2020 Loại văn bản:   Chỉ thị Cơ quan ban hành: ...
Số, ký hiệu:   24/2020/NĐ-CP Ngày ban hành:   24-02-2020 Loại văn bản:   Chỉ thị Cơ quan ban hành:   Chính phủ ...
Số, ký hiệu:   339/XTTM-PTNL Ngày ban hành:   19-02-2020 Loại văn bản:     Cơ quan ban hành:   Bộ Công Thương ...
Số, ký hiệu:   224/CĐ-TTg Ngày ban hành:   12-02-2020 Loại văn bản:     Cơ quan ban hành: ...
Số, ký hiệu:   3837/QĐ-BCT Ngày ban hành:   25-12-2019 Loại văn bản:   Quyết định Cơ quan ban hành:   Bộ Công Thương ...
Số, ký hiệu:   33/2019/TT-BCT Ngày ban hành:   22-11-2019 Loại văn bản:   Thông tư Cơ quan ban hành:   Bộ Công Thương ...
Số, ký hiệu:   17/2019/TT-BCT Ngày ban hành:   19-10-2019 Loại văn bản:   Thông tư Cơ quan ban hành:   Bộ Công Thương ...
Số, ký hiệu:   3489/BCT-ĐTĐL Ngày ban hành:   17-05-2019 Loại văn bản:     Cơ quan ban hành:   Bộ Công Thương ...