• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Triển khai Quyết định tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 - Vietnam Grand Sale 2022”

Triển khai Quyết định tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 - Vietnam Grand Sale 2022”

(Cập nhật: 12/07/2022)
Nhằm kích cầu thị trường tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh hoạt động sản xuất và kinh doanh góp phần phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước; nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong nước về hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam qua các hoạt động truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng.

Ngày 16 tháng 6 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1183/QĐ-BCT về việc tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022-Vietnam Grand Sale 2022” (sau đây gọi tắt là Chương trình).

Theo đó, các hoạt động khuyến mại với hạn mức và mức giảm giá cao được phép tổ chức đồng thời trên phạm vi toàn quốc, kết hợp các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử để tạo sức lan toả và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong mọi lĩnh vực.

Thông qua Chương trình, Sở Công Thương đề nghị các thương nhân, doanh nghiệp chủ động thực hiện các hoạt động khuyến mại với nội dung đa dạng, hấp dẫn để người tiêu dùng mua sắm được những sản phẩm hàng hoá, dịch vụ đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp; đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nội dung Chương trình cụ thể như sau:
 
- Thời gian: Từ ngày 15/11/2022 đến ngày 22/12/2022.
- Đối tượng tham gia: Tất cả các thương nhân theo quy định của pháp luật.
- Hạn mức tối đa giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại và giảm giá tối đa đối với hàng hoá, dịch vụ được khuyến mại là: 100% (Theo quy định tại khoản 4 Điều 6 và khoản 2 Điều 7 Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày
22/5/2018 của Chính phủ).
- Phạm vi: Trên toàn quốc.
 
Sở Công Thương thông tin đến các thương nhân, doanh nghiệp được biết để tham gia Chương trình và thực hiện thủ tục hành chính thông báo khuyến mại trên cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.bentre.gov.vn)./.
Nguồn: SCT