• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Thông tư bãi bỏ một số văn bản vi phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, liên tịch ban hành

(Cập nhật: 19/10/2019)
Số, ký hiệu:   17/2019/TT-BCT
Ngày ban hành:   19-10-2019
Loại văn bản:   Thông tư
Cơ quan ban hành:   Bộ Công Thương