• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Thông tin kết nối doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang

Thông tin kết nối doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang

(Cập nhật: 13/05/2020)
Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số mặt hàng nông - thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang bị tồn đọng, rớt giá, gặp nhiều khó khăn về thị trường tiêu thụ trong nước và thị trường xuất khẩu như: xoài cát Hoà Lộc, sầu riêng, thanh long ruột đỏ, khóm Cầu đúc, cá thát lát, cá lóc,…
Do vậy, ngày 27 tháng 4 năm 2020 vừa qua, Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang đã có công văn số 686SCT-QLTM về việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản, thuỷ sản gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19.
 
Để tạo điều kiện hỗ trợ tiêu thụ nông thuỷ sản nhằm giảm thiệt hại cho người dân và đơn vị sản xuất trong mùa vụ của tỉnh Hậu Giang đồng thời tăng cường kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Bến Tre và Hậu Giang, Sở Công Thương Bến Tre thông báo đến doanh nghiệp tỉnh thông tin kết nối.
 
Vui lòng xem thông tin chi tiết về danh mục các mặt hàng nông thuỷ sản tỉnh Hậu Giang có nhu cầu hỗ trợ kết nối tiêu thụ (tại đây)./.
Nguồn: KCXTTM-SCT