• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Thông báo về việc khai báo hóa chất Bảng, hóa chất DOC, DOC-PSF năm 2020

Thông báo về việc khai báo hóa chất Bảng, hóa chất DOC, DOC-PSF năm 2020

(Cập nhật: 31/03/2021)
Thực hiện Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học và Thông tư số 55/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP, Cục Hóa chất – Bộ Công Thương triển khai văn bản số 05/TB-HC ngày 18 tháng 02 năm 2021 về việc khai báo hóa chất Bảng, hóa chất DOC, DOC-PSF năm 2020 đề nghị các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có liên quan thực hiện khai báo hóa chất Bảng, hóa chất DOC, DOC-PSF hàng năm theo hướng dẫn tại văn bản trên.