• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Bến Tre

(Cập nhật: 20/10/2022)
Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc Ban hành quy định về quản lý và sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre;
Để hỗ trợ tăng cường công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Bến Tre  theo Công văn số 2447/SGTVT-QLKC-ATGT ngày 17/10/2022 của Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương đề nghị các thương nhân kinh doanh xăng dầu hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh phối hợp thực hiện một số nội dung công việc, cụ thể như sau:
- Các thương nhân kinh doanh xăng dầu có cửa hàng xăng dầu khi xây dựng đường vào, đường ra phải có rãnh thoát nước tại vị trí tiếp giáp đường giao thông để thoát nước cho cửa hàng, không để nước mặt thoát ra ngoài mặt đường đang khai thác. Đồng thời, công trình xây dựng đúng theo Quyết định số 45/QĐ- UBND ngày 21/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.
- Khuyến cáo các cửa hàng xăng dầu thường xuyên kiểm tra, duy tu các rãnh thoát nước tại vị trí tiếp giáp đường giao thông và đường vào, đường ra để đảm bảo an toàn giao thông.
Sở Công Thương thông tin đến các thương nhân kinh doanh xăng dầu để biết thực hiện./.
Nguồn: SCT