• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Sức Sống đồng bằng - Kỳ 1 - Bến Tre phát triển chuỗi liên kết dừa

Sức Sống đồng bằng - Kỳ 1 - Bến Tre phát triển chuỗi liên kết dừa

(Cập nhật: 12/01/2021)