• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam

(Cập nhật: 08/01/2019)
Số, ký hiệu:   02/2019/QĐ-TTg
Ngày ban hành:   08-01-2019
Loại văn bản:   Quyết định
Cơ quan ban hành:   Chính phủ