• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Sở Công Thương Bến Tre triển khai tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng về sự cần thiết và trách nhiệm trong sử dụng nhựa tái chế, tái sử dụng năm 2020
Lớp tập huấn tại xã Phước Mỹ Trung, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre (nguồn: P. KTATMT)

Sở Công Thương Bến Tre triển khai tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng về sự cần thiết và trách nhiệm trong sử dụng nhựa tái chế, tái sử dụng năm 2020

(Cập nhật: 30/11/2020)
Vào tháng 10, 11 vừa qua. Sở Công Thương đã chủ động phối hợp với UBND của 10 xã, thị trấn ( xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam; Thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm; xã Phước Mỹ Trung và Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc; xã Quới Thành và Tân Thạch, huyện Châu Thành; xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại; Thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri; xã An Thuận, huyện Thạnh Phú; xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách) tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng về sự cần thiết và trách nhiệm trong sử dụng nhựa tái chế, tái sử dụng cho các hộ tiểu thương trong chợ có sử dụng bao bì nhựa, túi nilong và đại Lãnh đạo xã, cán bộ phụ trách môi trường, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, đại diện tổ nhân dân tự quản trong xã. Đây là hoạt động nhằm mục đích hoàn thành Kế hoạch số 715/KH-SCT ngày 28 tháng 4 năm 2020 về Xây dựng mô hình giảm thiểu rác thải nhựa tại các chợ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Với mục tiêu tuyên truyền, vận động tiểu thương trong các chợ thực hiện thu gom, xử lý rác thải nhựa bảo vệ môi trường từ đó từng bước thay thế việc sử dụng túi nilon khó phân hủy bằng sử dụng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường trong hoạt động buôn bán hướng đến phát triển bền vững.

Các lớp tập huấn đã thu hút hơn 500 học viên tham gia; bên cạnh đó, Sở Công Thương Bến Tre cũng đã cấp phát hơn 10.000 tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn về hạn chế rác thải nhựa; đồng thời, cấp phát túi xách đi chợ với chất liệu bằng giấy cho các hộ tiểu thương, người dân sử dụng trong quá trình hoạt động buôn bán hằng ngày nhằm giảm thiểu việc sử dụng túi nilong.

Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định mới về rác thải nhựa, đẩy mạnh mô hình thực hiện rác thải nhựa trong những năm tiếp theo, đặc biệt thực hiện đúng theo tinh thần Chỉ thị số 33/2020 của Thủ tướng Chính phủ./.

 Nguồn: P. KTATMT – SCT