• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Mời quý doanh nghiệp tham dự Diễn đàn Thương mại Việt Nam - EU
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Mời quý doanh nghiệp tham dự Diễn đàn Thương mại Việt Nam - EU

(Cập nhật: 25/10/2021)
Căn cứ Công văn số 6418/BCT-AM ngày 15/10/2021 của Bộ Công Thương về mời tham dự Diễn đàn Thương mại Việt Nam - EU chủ đề “EVFTA - Sức bật cho hợp tác thương mại đầu tư trong bối cảnh bình thường mới”; Giấy mời số 1894/GM-VPUBND ngày 20/10/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh mời tham dự trực tuyến Diễn đàn Thương mại Việt Nam - EU chủ đề “EVFTA - Sức bật cho hợp tác thương mại đầu tư trong bối cảnh bình thường m ới” . Tại điểm cầu tỉnh Bến Tre, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì Diễn đàn trực tuyến do Bộ Công Thương tổ chức.

Sở Công Thương Bến Tre trân trọng kính mời Quý Doanh Nghiệp đến tham dự Diễn đàn Thương mại Việt Nam - EU chủ đề “EVFTA - Sức bật cho hợp tác thương mại đầu tư trong bối cảnh bình thường mới”  nhằm thảo luận, đánh giá những chuyển biến về kinh tế - thương mại Việt Nam – EU sau khi EVFTA đi vào thực thi, nhận định thực tế hiệu quả tận dụng Hiệp định, đồng thời đưa ra những kịch bản, định hướng khôi phục và phát triển giao thương, đầu tư hai Bên trong
bối cảnh mới với đòn bẩy từ EVFTA. 
- Nội dung: Như Chương trình kèm theo.
- Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00 - 12 giờ 00, ngày 27/10/2021 (thứ Tư).
- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến số 3, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, địa chỉ: Số 7 đường CMT8, phường An Hội, thành phố Bến Tre.
Đề nghị các doanh nghiệp quan tâm, tham dự để Diễn đàn đạt kết quả cao./.
Nguồn: P.QLTM - SCT