• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí từ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ các Hợp tác xã
Quang cảnh buổi làm việc (Nguồn:P.QLTM – SCT)

Kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí từ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ các Hợp tác xã

(Cập nhật: 31/05/2022)
Nhằm nắm bắt tình hình tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí đã thực hiện hỗ trợ cho các Hợp tác xã (HTX) theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 về một số chính sách khuyến khích phát triển HTX trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 về việc quy định chính sách hỗ trợ phát triển HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025.

Đoàn Kiểm tra theo Kế hoạch số 804/KH-SKHĐT do Ông Lê Văn Nhiên - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bến Tre làm Trưởng đoàn, cùng tham gia còn có đại diện các Sở: Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Liên Minh HTX. Thêm vào đó, là sự tham dự của đại diện các HTX (Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc HTX); đại diện Ủy ban nhân dân huyện; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã; các ban, ngành, đoàn thể xã có liên quan. Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra 13 Hợp tác xã thuộc các huyện: Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Châu Thành, Thạnh Phú và Chợ Lách thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, nông nghiệp - dịch vụ.

Theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 và Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chính sách và một số chính sách hỗ trợ chung đối với HTX, bao gồm các nội dung hỗ trợ cơ bản như sau:

- Hỗ trợ thành lập mới HTX, mức hỗ trợ: 20.000.000 đồng/HTX. Nội dung: cung cấp thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn về quy định pháp luật HTX cho sáng lập viên và nhân dân có nhu cầu cần hợp tác trước khi thành lập HTX. Tư vấn xây dựng điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh; hướng dẫn và thực hiện các thủ tục tổ chức thành lập, đăng ký và tổ chức hoạt động của HTX; hội nghị thành lập mới HTX. Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX.

- Hỗ trợ trang thiết bị văn phòng làm việc: máy vi tính, máy in, máy fax, bàn làm việc. Mức hỗ trợ: 20.000.000 đồng/HTX. Điều kiện: HTX có trụ sở làm việc, quy mô từ 50 thành viên trở lên, có liên kết cung ứng dịch vụ cho thành viên HTX. Riêng đối với HTX nông nghiệp có tổ chức liên kết sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị, có hợp đồng với doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ đầu vào hoặc tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho HTX. HTX chưa được đầu tư trang thiết bị văn phòng. Những trang thiết bị được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là tài sản không chia của HTX.

- Hỗ trợ tiền thuê lao động trẻ có trình độ đại học, cao đẳng về làm việc ở HTX. Mức hỗ trợ hàng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng, thời gian hỗ trợ tối đa 03 năm/người, tối đa 02 người/HTX, Liên hiệp HTX/năm.

- Chính sách hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho HTX nông nghiệp. Mức hỗ trợ quy định: kinh phí tối đa 80% trên tổng mức đầu tư, nhưng không quá 400.000.000 đồng/công trình, đối với hình thức đầu tư công trình. Kinh phí hàng năm, theo số tiền thuê thực tế thể hiện trên hợp đồng, nhưng không vượt quá 40.000.000 đồng/năm. Thời gian hỗ trợ không quá 05 năm, đối với hình thức thuê công trình. Điều kiện đáp ứng: HTX có quy mô từ 50 thành viên trở lên; chưa có trụ sở làm việc, sân phơi, nhà kho, xưởng sơ chế; HTX có hợp đồng với doanh nghiệp về cung cấp sản phẩm, dịch vụ đầu vào hoặc bao tiêu đầu ra cho thành viên, giá trị từ 500.000.000 đồng/năm trở lên; HTX tổ chức cho các thành viên sản xuất theo qui trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) hoặc sản xuất hữu cơ; các công trình được nhà nước hỗ trợ đầu tư, sau khi hoàn thành là tài sản không chia của HTX; HTX được lựa chọn hỗ trợ chi phí đầu tư xây dựng một trong các loại công trình: Trụ sở làm việc, sân phơi, nhà kho, xưởng sơ chế hoặc hỗ trợ chi phí thuê một trong các loại công trình nêu trên.

Qua kiểm tra, các HTX đều đã tiếp cận được các chính sách: hỗ trợ thành lập mới, trang thiết bị văn phòng làm việc, tiền thuê lao động trẻ có trình độ đại học, cao đẳng về làm việc ở HTX. Đối với chính sách hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho HTX nông nghiệp đa số chưa tiếp cận do đa phần các HTX chưa có trụ sở làm việc, nhà kho, xưởng chế biến do phải thực hiện chính sách giao đất, cho thuê đất đối với HTX nông nghiệp theo Luật Đất đai năm 2013, Luật HTX năm 2012. Ngoài ra, HTX còn được các Sở, ngành hỗ trợ xây dựng website thương mại điện tử, bộ nhận diện thương hiệu, công nhận sản phẩm OCOP, tiếp cận các nguồn vốn Khuyến công; tham gia kết nối thị trường, xúc tiến thương mại, liên kết hợp tác với doanh nghiệp lớn nhằm giải quyết đầu ra sản phẩm của HTX.

Riêng các chính sách trong Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND về việc quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025, đa số các HTX đang rà soát những chính sách nào đã được và chưa được tiếp cận.

Tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn kiểm tra, Ông Lê Văn Nhiên, Chủ trì Đoàn đã đề nghị các HTX được kiểm tra cần quan tâm, tập trung vào những nội dung: thực hiện nghiêm điều lệ HTX; khẩn trương hồ sơ, nhân sự và tổ chức đại hội thường niên theo hướng dẫn, quy định Luật HTX năm 2012; kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực, tính kế thừa và cử đối tượng tham gia phù hợp để bồi dưỡng chuyên môn, năng lực quản lý điều hành HTX; tăng cường giải pháp tiếp cận cơ chế chính sách, tìm kiếm thị trường, mở rộng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm HTX; chú trọng việc xây dựng sản phẩm có thương hiệu, đặc trưng thế mạnh của địa phương như vùng nguyên liệu, mã vùng trồng, chứng nhận VietGap,...; chú trọng xây dựng phương án kinh doanh, mở rộng quy mô, ngành nghề, tìm kiếm thị trường,... để thuận lợi trong việc tiếp cận các nguồn vốn Khuyến công, Xúc tiến thương mại, thương mại điện tử và vốn vay hỗ trợ phát triển HTX từ các tổ chức tín dụng; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn ngân sách của tỉnh đã hỗ trợ; chi đúng quy định đối với hỗ trợ lao động và sẽ bị thu hồi đối với những khoản đã hỗ trợ mà HTX sử dụng sai mục đích.

Đồng thời, Đoàn cũng đề nghị địa phương nên sâu sát hơn, quan tâm nhiều hơn và đẩy mạnh triển khai các chính sách để HTX được tiếp cận kịp thời các chính sách, điều kiện hỗ trợ, đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng. Phần lớn các HTX trên địa bàn có quy mô nhỏ, thiếu cán bộ quản lý trẻ có trình độ năng lực, còn lúng túng trong việc định hướng, xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Do đó, UBND huyện, UBND xã phải phát huy hơn nữa vai trò quản lý nhà nước, hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; nhất là tìm kiếm các đối tác lớn, doanh nghiệp có uy tín kêu gọi hợp đồng, hợp tác với HTX. Cử cán bộ, công chức tham gia nâng cao kiến thức, nghiệp vụ về công tác quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác, HTX cho đội ngũ cán bộ, quản lý nhà nước ở các địa phương.

Nhìn chung, việc tổ chức các buổi làm việc, kiểm tra như thế là thực sự cần thiết. Việc kiểm tra giúp tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, HTX; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND; hỗ trợ tháo gỡ những bất cập trong hoạt động của HTX; hướng dẫn và chấn chỉnh HTX hoạt động theo quy định của Luật HTX năm 2012; đánh giá chiều hướng phát triển của HTX để làm cơ sở hỗ trợ tiếp theo. Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn ngân sách của tỉnh; kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm, thu hồi đối với những khoản đã hỗ trợ mà HTX sử dụng sai mục đích. Qua đó, địa phương cũng kịp thời nắm bắt tình hình tiếp nhận hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ từ các Nghị quyết nêu trên; có những định hướng đúng đắn góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu của xã, huyện. Thêm vào đó, các đối tượng được hỗ trợ cũng nhận thức được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương. Từ đó, họ mạnh dạn thành lập nhiều HTX mới; mạnh dạn đầu tư kết cấu hạ tầng, trang thiết  bị, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm./.
Nguồn: P.QLTM – SCT