• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Hoạt động khuyến công

Kiểm tra tình hình thực hiện đề án khuyến công tại các cơ sở, doanh nghiệp
Từ ngày 21/10/2020 đến ngày 10/11/2020, Sở Công Thương tỉnh Bến Tre đã phối hợp cùng Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại và Phòng Kinh tế Thành phố/ Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện Châu Thành, Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Giồng Trôm, Chợ Lách kiểm tra tình hình thực hiện các đềán khuyến công. ...
Ngày 03 và 05 tháng 8 năm 2020, tại Phòng họp Sở Công Thương, Hội đồng xét duyệt đề án khuyến công tổ chức họp xét duyệt các đề án khuyến công tỉnh đợt 1 năm 2020 do Ông Trần Văn Đấu, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Phó Chủ tịch hội đồng - Chủ trì cuộc họp....
6 tháng đầu năm, các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên đã thực hiện 19,9 tỷ đồng kinh phí khuyến công, các địa phương đang ráo riết triển khai các hoạt động nhằm hoàn thành 100% kế hoạch đặt ra.   ...
Sau thời gian triển khai thực hiện Kế hoạch số 128/KH-SCT ngày 03/02/2020 của Sở Công Thương Bến Tre về việc Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020; chiều ngày 21/5/2020, tại Phòng họp Sở Công Thương đã diễn ra buổi họp chấm điểm các sản phẩm tham gia bìn...
Ngày 28 tháng 4 năm 2020, tại Phòng họp Sở Công Thương, Hội đồng xét duyệt đề án khuyến công tổ chức họp xét duyệt Danh mục các đề án khuyến công năm 2020 do Ông Châu Văn Bình- Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch hội đồng - Chủ trì cuộc họp. ...
Ngày 27/12/2019, Bộ Công Thương đã phê duyệt Quyết định 3872/QĐ-BCT về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2020....
Chương trình khuyến công quốc gia sẽ tăng cường hỗ trợ có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực, ngành nghề có lợi thế ở địa phương nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động, đồng thời góp sức cùng các địa phương hoàn thành kế hoạch kinh tế-xã hội giai đoạn đến năm 2020. ...
Trong giai đoạn 2015-2020, thành phố đã hỗ trợ 20 dự án đầu tư thiết bị sản xuất, 27 cơ sở sản xuất xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn với tổng kinh phí trên 4,5 tỷ đồng. Lĩnh vực hỗ trợ tập trung các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh, chế biến các sản phẩm từ dừa, thủy sản, thực phẩm. ...
Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/201...
Nhằm đánh giá hiệu quả hỗ trợ các đề án khuyến công, Sở Công Thương đã tiến hành kiểm tra thực tế các đề án khuyến công được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công năm 2018, thời gian từ ngày 05/9/2019 đến ngày 01/10/2019. Kết quả như sau: ...
Ngày 30 tháng 9 năm 2019, Sở Công Thương Bến Tre tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công quốc gia (KCGQ) điểm năm 2019 với nội dung thực hiện “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến dừa” tại 02 cơ sở sản xuất thạch dừa thô là hộ kinh doanh Giang Thanh Hùng, xã Phú Nhuận t...
Ngày 30 tháng 9 năm 2019, Sở Công Thương Bến Tre tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công quốc gia (KCGQ) điểm năm 2019 với nội dung thực hiện “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến dừa” tại hộ kinh doanh Trần Minh Tâm, phường 6 thành phố Bến Tre. Đến tham dự buổi nghiệm ...
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa công nghiệp nông thôn là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước và được coi là nhiệm vụ mang tính chiến lược nhằm tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo đó, hoạt động khuyến công nhằm hướng đến mụ...
Năm 2019, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bến Tre  (Trung tâm) được phê duyệt kinh phí để triển khai các hoạt động với tổng kinh phí là 5,92 tỷ đồng (bao gồm kinh phí khuyến công quốc gia 3 tỷ đồng, kinh phí khuyến công tỉnh 2,92 tỷ đồng). Trong 9 tháng đầu năm, Trung tâm...
Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng hoạt động khuyến công của các tỉnh thành khu vực phía Nam đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, trong đó có nhiều chương trình phát huy hiệu quả cao.     ...
Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Sở Công Thương Bến Tre vừa tổ chức cho đoàn 11 doanh nghiệp tiêu biểu Bến Tre tham gia Hội chợ Công Thương khu vực phía Nam lần thứ VI diễn ra từ ngày 11 đến 15/7/2019 tại TP. Vũng Tàu. ...
Hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã dần đi vào nề nếp, số lượng các đề án, kinh phí hoạt động hàng năm có tăng lên và đã mang lại lợi ích thiết thực cho việc khuyến khích phát triển CN-TTCN, cụ thể giai đoạn 2014- 2018, Hoạt động khuyến công tại Bến tre đạt được một số kết...
Thực hiện Đề án số: 5406/ĐA-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân tỉnh Bến Tre về việc Tổ chức Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ V năm 2019; Sở Công Thương Bến Tre tổ chức Hội thi Sáng tạo ngành dừa, Tuyển chọn sản phẩm tiểu thủ công nghiệp từ dừa - Tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu...