• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Hoạt động khuyến công

Sở Công Thương triển khai khảo sát các đề án khuyến công tỉnh năm 2022
Thực hiện Kế hoạch Khuyến công năm 2022, vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, phòng Quản lý Công nghiệp – Sở Công Thương đã phối hợp với phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện tổ chức khảo sát thực tế tại các hợp tác xã, cơ sở công nghiệp nông thôn và làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm lựa chọn các đơ...
Nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch khuyến công quốc gia (KCQG) năm 2021, đồng thời chuẩn bị công tác thẩm định cấp Bộ các đề án/nhiệm vụ đăng ký kế hoạch KCQG năm 2022, Cục Công Thương địa phương (Cục CTĐP) ban hành văn bản số 794/CTĐP-QLKC gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố để chỉ đạo/t...
Ngày 17/12/2021, Hội đồng nghiệm thu đề án khuyến công tỉnh gồm: Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bến Tre (gọi chung là đoàn công tác) phối hợp cùng Phòng kinh tế Thành phố Bến Tre và UBND phường 6 tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công quốc gia (KCQG) về hỗ trợ ứng dụng má...
Tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 kéo dài nhưng sản xuất công nghiệp nông thôn vẫn có đóng góp vào mức tăng trưởng chung của toàn ngành. Cùng với đó, quy mô sản xuất công nghiệp tại các địa phương liên tục được mở rộng. ...
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thay vì chấm điểm trực tiếp, việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021 áp dụng phương thức chấm điểm điện tử. Tuy còn khá mới mẻ nhưng hình thức này được đánh giá thuận tiện, giảm thủ tục hành chính và đảm bảo tính minh...
Ngày 13/10/2021, Hội đồng nghiệm thu đề án khuyến công tỉnh gồm: Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bến Tre (gọi chung là đoàn công tác) phối hợp cùng Phòng kinh tế/ Hạ tầng các huyện/thành phố và UBND các xã/phường tại địa phương tổ chức nghiệm thu 2 đề án khuyến công về ứ...
Nhằm mục đích lựa chọn các sản phẩm xuất sắc, tiêu biểu trong các sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp khu vực năm 2020 để bình chọn, tôn vinh ở cấp quốc gia, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Bến Tre đã hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNN...
Trong bối cảnh đất nước hội nhập kinh tế ngày một sâu rộng, cùng đó là những thách thức từ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, dịch Covid-19 khiến sản xuất của doanh nghiệp thay đổi…, đòi hỏi Chương trình Khuyến công quốc gia giai đoạn mới phải linh hoạt trong triển khai. &nb...
Với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020 theo tinh thần “Tăng tốc để tạo bứt phá”, ngành Công Thương Bến Tre đã có nhiều nổ lực trong sự phát triển chung của toàn tỉnh, trong đó phải ghi nhận những kết quả ...
Nhằm mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp quảng bá các sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của tỉnh Bến Tre, tạo cầu nối giao thương, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của khách hàng, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre đã xây dựng đề án “Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản ph...
Phát triển công nghiệp nông thôn nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trong việc tiếp cận các cơ hội phát triển, nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh, thực hiện có h...
Bộ Công Thương mới đây đã ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021 - 2025. ...
Nhằm đẩy mạnh hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 19 tháng 02 năm 2021.   ...
Những năm qua, hoạt động khuyến công được Bộ Công Thương triển khai hiệu quả đã đóng góp quan trọng vào phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT) và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH – HĐH) đất nước. Đặc biệt, Chương trình Khuyến công quốc gia (KCQG) giai đoạn 2021 - 2025 được x...
Phát triển công nghiệp trên địa bàn nông thôn đã và đang được Đảng, Nhà nước và các địa phương hết sức quan tâm, là hướng đi đúng đắn, tích cực để đẩy mạnh công nghiệp hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động tại khu vực nông thôn và góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. ...
Từ ngày 21/10/2020 đến ngày 10/11/2020, Sở Công Thương tỉnh Bến Tre đã phối hợp cùng Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại và Phòng Kinh tế Thành phố/ Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện Châu Thành, Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Giồng Trôm, Chợ Lách kiểm tra tình hình thực hiện các đề...
Ngày 03 và 05 tháng 8 năm 2020, tại Phòng họp Sở Công Thương, Hội đồng xét duyệt đề án khuyến công tổ chức họp xét duyệt các đề án khuyến công tỉnh đợt 1 năm 2020 do Ông Trần Văn Đấu, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Phó Chủ tịch hội đồng - Chủ trì cuộc họp....
6 tháng đầu năm, các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên đã thực hiện 19,9 tỷ đồng kinh phí khuyến công, các địa phương đang ráo riết triển khai các hoạt động nhằm hoàn thành 100% kế hoạch đặt ra.   ...
Sau thời gian triển khai thực hiện Kế hoạch số 128/KH-SCT ngày 03/02/2020 của Sở Công Thương Bến Tre về việc Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020; chiều ngày 21/5/2020, tại Phòng họp Sở Công Thương đã diễn ra buổi họp chấm điểm các sản phẩm tham gia bìn...
Ngày 28 tháng 4 năm 2020, tại Phòng họp Sở Công Thương, Hội đồng xét duyệt đề án khuyến công tổ chức họp xét duyệt Danh mục các đề án khuyến công năm 2020 do Ông Châu Văn Bình- Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch hội đồng - Chủ trì cuộc họp. ...
Ngày 27/12/2019, Bộ Công Thương đã phê duyệt Quyết định 3872/QĐ-BCT về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2020....