• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Giá cả các mặt hàng trong tuần

Nhìn chung, trong tuần này giá dừa, chôm chôm các loại tăng nhẹ; giá tôm biển các loại, giá lúa, dê hơi, gà thả vườn, vịt trắng giảm; giá các mặt khác ổn định. ...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa trái, tôm thẻ chân trắng 50 – 60 con/kg giảm; giá heo hơi, giá các loại trái cây như chôm chôm, dừa xiêm lai tăng khá. Giá các mặt khác ổn định. ...
Nhìn chung, trong tuần này giá dừa, giá bưởi, giá giá chôm, giá heo hơi tiếp tục giảm; giá tôm sú, tôm thẻ chân trắng tăng khá. Giá các mặt khác ổn định. ...
Nhìn chung, trong tuần này giá bưởi da xanh, giá dừa xiêm xanh tăng khá; giá heo hơi tăng nhẹ; giá tôm sú, tôm thẻ chân trắng, sầu riêng, chôm chôm đường, chôm chôm Thái giảm. Giá các mặt khác ổn định. ...
Nhìn chung, trong tuần này giá mặt hàng trái cây như bưởi da xanh, chôm chôm các loại giảm; giá tôm sú, tôm thẻ chân trắng tăng khá. Giá các mặt khác ổn định. ...
Nhìn chung, trong tuần này giá các mặt hàng heo hơi, chôm chôm Thái tăng nhẹ; Giá dừa trái, tôm thẻ chân trắng loại 100 con/kg, chôm chôm đường, chôm chôm Java giảm. Giá các mặt khác ổn định. ...
Nhìn chung, trong tuần này giá các mặt hàng dừa trái, giá heo hơi giảm, giá chôm chôm đường, tôm thẻ chân trắng tăng nhẹ. Giá các mặt khác ổn định. ...
Nhìn chung, trong tuần này giá các mặt hàng cơm dừa, vịt trắng, tôm các loại, chôm chôm các loại giảm; giá dê hơi, gà ta thả vườn tăng; giá các mặt khác ổn định. ...
Nhìn chung, trong tuần này giá các mặt hàng dừa trái, giá bò hơi giảm mạnh; giá lúa, các loại gia cầm và sản phẩm gia cầm công nghiệp giảm nhẹ; giá gà ta và trứng gà ta, tôm thẻ chân trắng, chôm chôm các loại tăng khá; giá các mặt khác ổn định. ...
Nhìn chung, trong tuần này giá các mặt hàng dừa trái, bưởi da xanh, chôm chôm Java, tôm chân trắng, tôm sú giảm mạnh; giá bò hơi, heo hơi và các loại gia cầm tăng nhẹ; giá các mặt khác ổn định. ...
Nhìn chung, trong tuần này giá các mặt hàng chăn nuôi giảm nhẹ; giá trái cây tăng; giá các mặt khác ổn định. ...
Nhìn chung, trong tuần này giá heo hơi, giá dừa xiêm xanh giảm; giá chôm chôm các loại, gia cầm và sản phẩm gia cầm tăng khá; giá các mặt khác ổn định. ...
Nhìn chung, trong tuần này giá heo hơi giảm nhẹ; giá bưởi da xanh loại 1, chôm chôm các loại, gia cầm và sản phẩm gia cầm giảm mạnh; giá lúa Hè Thu, bưởi da xanh loại 2, tôm thẻ chân trắng tăng khá; giá các mặt khác ổn định. ...
Nhìn chung, trong tuần này giá gà ta thả vườn, vịt trắng, trứng gà ta, tôm thẻ chân trắng loại 50 – 60 con/kg, cá tra nguyên liệu, bưởi da xanh các loại, chôm chôm đường tăng nhẹ; giá dừa khô loại 1, heo hơi giảm nhẹ; giá các mặt khác ổn định. ...
Nhìn chung, trong tuần này giá heo hơi tăng nhẹ; giá chôm chôm các loại, tôm thẻ chân trắng tăng khá; giá dừa xiêm các loại giảm; giá các mặt khác ổn định. ...
Nhìn chung, trong tuần này giá heo hơi, gà ta thả vườn, vịt trắng, trứng gà ta, chôm chôm Java, chôm chôm Thái tăng nhẹ; giá dừa khô, bưởi da xanh các loại giảm; giá các mặt khác ổn định. ...
Giá dừa: Tuần này giá dừa khô được các doanh nghiệp, thương lái thu mua tại các địa phương: dừa khô loại 1 giá từ 140.000 -170.000 đồng/chục; dừa khô loại 2 giá từ 110.000-125.000 đồng/chục, tăng 5.000 đồng/chục; dừa xiêm xanh từ 65.000-70.000 đồng/chục; dừa xiêm lai từ 55.000-60.000 đồng/chục...
- Giá dừa: Tuần này giá dừa khô được các doanh nghiệp, thương lái thu mua tại các địa phương: dừa khô loại 1 giá từ 140.000 -165.000 đồng/chục; dừa khô loại 2 giá từ 110.000-120.000 đồng/chục; dừa xiêm xanh từ 65.000-70.000 đồng/chục; dừa xiêm lai từ 55.000-60.000 đồng/chục; giá cơm dừa trắng...