• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Đăng ký xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021

Đăng ký xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021

(Cập nhật: 30/05/2022)

Thực hiện Công văn số 2840/BCT-XNK ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Bộ Công Thương về việc xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2021.Sở Công Thương triển khai đến các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Bến Tre để đăng ký tham gia Chương trình “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2021 do Bộ Công Thương tổ chức, cụ thể như sau:


1.Mục tiêu Chương trình: Ghi nhận những đóng góp tích cực của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trong việc nâng cao sức cạnh tranh, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu, góp phần giới thiệu, quảng bá các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam với đối tác nước ngoài; đồng thời nâng cao ý thức của doanh nghiệp trong việc xây dựng và bảo vệ uy tín của mình trong các hoạt động thương mại.

2. Căn cứ xét chọn:
Căn cứ Quyết định số 911/QĐ-BCT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín và văn bản số 2840/BCT-XNK ngày 26/5/2022 của Bộ Công Thương về việc xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2021. Cụ thể:

a) Đối tượng xét chọn: Các doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam, có nguyện vọng tham gia chương trình xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Bộ Công Thương (không xét chọn các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp).

b) Tiêu chí xét chọn:
- Doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp và có lãi năm 2021;
- Không vi phạm pháp luật Việt Nam, không bị các đối tác trong và ngoài nước khiếu kiện về thực hiện nghĩa vụ hợp đồng; thực hiện nghiêm túc hợp đồng xuất khẩu;
- Hoàn thành các nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước;
- Kim ngạch xuất khẩu trực tiếp đối với từng nhóm hàng/ mặt hàng đạt mức tối thiểu theo Phụ lục đính kèm Văn bản 2840/BCT-XNK ngày 26/5/2022 của Bộ Công Thương (tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021).
 
3.Hồ sơ đăng ký xét chọn:
Doanh nghiệp tiến hành rà soát đối chiếu, nếu thấy đạt đủ các tiêu chí xét chọn nêu trên thì lập hồ sơ đăng ký xét chọn gửi đến Sở Công Thương Bến Tre để Sở tổ chức xét chọn và báo cáo kết quả xét chọn về Bộ Công Thương theo quy định.
Hồ sơ đăng ký xét chọn được đóng thành tập, bao gồm:
- Đơn đăng ký Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín (theo mẫu đính kèm); Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký xét chọn nhiều mặt hàng thì Đơn đăng ký của doanh nghiệp phải kê khai cụ thể từng mặt hàng.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp);
- Bản sao các Bằng khen, Giấy chứng nhận về các giải thưởng mà doanh nghiệp được khen thưởng trong năm 2021 và các năm trước đó;
- Báo cáo kim ngạch xuất khẩu năm 2021 của doanh nghiệp (đóng dấu đỏ).

4. Thời gian và nơi nộp hồ sơ:
Doanh nghiệp gửi 02 bộ hồ sơ về Sở Công Thương tỉnh Bến Tre (địa chỉ: Tầng 6, Trụ sở Nhà làm việc của các sở, ngành tỉnh (6 Sở) - số 126A Nguyễn Thị Định, Tổ 10, Khu phố 2, Phường Phú Tân, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre) đến trước ngày 30/6/2022 để Sở xem xét gửi kết quả xét chọn về Bộ Công Thương theo thời gian quy định. Hồ sơ nộp trễ hạn, Sở Công Thương sẽ không chịu trách nhiệm xét chọn.
 
Trong quá trình lập hồ sơ, nếu có gì vướng mắc hoặc chưa rõ, đề nghị doanh nghiệp liên hệ Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương (điện thoại Điện thoại: 0275. 3823377 (gặp Mỹ Dung) để được hướng dẫn cụ thể./.
(Đính kèm Quyết định số 911/QĐ-BCT ngày 12/4/2019 và Văn bản số 2840/BCT-XNK ngày 26/5/2022 của Bộ Công Thương).

 

Nguồn: SCT