• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Đảng bộ Sở Công Thương Bến Tre tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020

(Cập nhật: 01/07/2015)

Ngày 26/6/2015, tại hội trường Sở Công Thương, Đảng bộ Sở Công Thương Bến Tre long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội có sự tham dự của 88 đảng viên và các đồng chí đại diện Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ Sở Công Thương đã bám sát phương hướng, mục tiêu Nghị quyết Đại hội, phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Sở làm tốt công tác tham mưu, giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, dịch vụ thương mại trên địa bàn, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

Cụ thể, trong 05 năm qua giá trị sản xuất CN-TTCN ước đạt 32.906 tỷ đồng, tăng bình quân 22,25%/năm; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 120.992,3 tỷ đồng, tăng bình quân 14,6%/năm; Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2.679,5 triệu USD, tăng bình quân 22,6%/năm, vượt 40,51% so với mục tiêu Nghị quyết đề ra. Dự kiến năm 2015 kim ngạch xuất khẩu đạt 730 triệu USD; Tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1.079,3 triệu USD, tăng trưởng bình quân 26%/năm; Trong 5 năm, toàn tỉnh đã đầu tư  hơn 1.598 tỷ đồng để phát triển lưới điện và trạm biến thế, đạt 61,2% so với mục tiêu quy hoạch. Tỷ lệ hộ sử dụng điện trên địa bàn tỉnh đạt 99,7% (vượt chỉ tiêu 0,7%); Công tác quản lý và kiểm tra kiểm soát thị trường cũng được quan tâm thực hiện tốt, tổ chức kiểm tra kiểm soát có trọng điểm, đúng quy định. Hoạt động khuyến công đã hỗ trợ thực hiện nhiều dự án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư mở rộng và phát triển sản xuất CN-TTCN. Hoạt động xúc tiến thương mại đã đã tập trung vào các chương trình có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, từ đó giúp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, người nông dân nắm bắt tình hình, khuynh hướng thị trường, nhằm phục vụ cho việc tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các đối tác trong, ngoài nước cũng đến tìm hiểu, ký kết hợp đồng mua hàng của các doanh nghiệp ngày càng nhiều.

Công tác quản lý Nhà nước của ngành Công Thương ngày càng tiến bộ, đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện hiệu quả trên nhiều mặt; đã quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiệm túc, kịp thời, hiệu quả các chủ trương, chính sách, Nghị Quyết, kết luận, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tình hình tư tưởng chính trị của cán bộ, Đảng viên ổn định; nội bộ đoàn kết; công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng Đảng được quan tâm; chất lượng sinh hoạt được nâng lên; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng được tăng cường.

Đảng bộ Sở Công Thương Bến Tre có 89 đảng viên, với 05 chi bộ và 01 Đảng bộ bộ phận. Các chỉ tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát triển đảng viên mới, xây dựng cơ quan, các đoàn thể vững mạnh đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở Công Thương tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành, phấn đấu đến năm 2020 giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng trưởng bình quân: 15,52%/ năm; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng bình quân 15%/năm; Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân: 15,49%/năm; Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận những kết quả Đảng bộ Sở Công Thương đạt được trong nhiệm kỳ qua, đánh giá cao sự đoàn kết, sáng tạo của toàn thể cán bộ công chức, viên chức cơ quan góp vào thành công chung của ngành Công Thương. Đồng chí chỉ đạo, thời gian tới Đảng bộ Sở cần bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, cụ thể hóa Nghị quyết thành chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đề ra. Chú trọng lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng, công tác phát triển đảng; tiếp tục lãnh đạo cơ quan, đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh, công tác cải cách hành chính để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, nhân dân…. 

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 đồng chí, do đ/c Trương Minh Nhựt – Giám đốc Sở Công Thương làm Bí thư; Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015- 2020 và bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh./.

Nguồn: VP