• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Chuyên mục Kinh tế Công thương ngày 23/10/2020 "Chương trình hợp tác thương mại - kết nối cung cầu Thành phố Hồ Chí Minh và Bến Tre"

Chuyên mục Kinh tế Công thương ngày 23/10/2020 "Chương trình hợp tác thương mại - kết nối cung cầu Thành phố Hồ Chí Minh và Bến Tre"

(Cập nhật: 26/10/2020)