• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Các phòng, đơn vị trực thuộc

(Cập nhật: 19/03/2011)
Sơ đồ tổ chức
Sở Công Thương Bến Tre
Địa chỉ: Tầng 6, Nhà làm việc của các sở ngành (6 Sở)
Số 126A đường Nguyễn Thị Định, Tổ 10, KP.2, P. Phú Tân, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại văn phòng: (+84) 275.3822 365- 3822 251
Điện thoại bộ phận một cửa: (+84) 275. 3811.501
Fax: (+84) 275.3811 501 - 3824 923
Email: sct@bentre.gov.vn
 
PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ ĐIỆN THOẠI
VĂN PHÒNG SỞ 0275.3822 365
0275.3822 251
1 Nguyễn Thị Hương Phó Chánh Văn Phòng  
2 Nguyễn Tuyết Anh Chuyên viên (Kế toán Sở)  
3 Phan Thế Quang Chuyên viên  
4 Hà Thị Kim Tuyền Chuyên viên   
5 Bùi Quang Luận Chuyên viên  
6 Nguyễn Thị Lài Chuyên viên  
7 Lê Ngọc Thuỷ Tiên Chuyên viên  
8 Nguyễn Thị Quỳnh Mai Chuyên viên  
9 Lê Thị Hằng Tạp vụ  
10 Nguyễn Hồng Phúc Lái xe   
THANH TRA SỞ 0275.3827 010
1 Bùi Văn Quang Chánh Thanh Tra  
2 Lê Ngọc Hân Phó Chánh Thanh Tra  
3 Nguyễn Thị Kim Xuyến Thanh tra viên  
PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI 0275.3823 377
1 Khấu Thị Kim Thư Trưởng phòng  
2 Nguyễn Đình Nhã Phó Trưởng phòng  
3 Trần Thị Mỹ Dung Chuyên viên  
4 Ngô Kim Châu Chuyên viên  
5 Nguyễn Thị Bé Duy Chuyên viên  
6 Nguyễn Quốc Thành Chuyên viên  
PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP 0275.2211 267
1 Võ Minh Hoàng Trưởng phòng  
2 Cao Thị Thu Hà Chuyên viên  
3 Mai Thị Lin Chuyên viên  
4 Trịnh Hồng Thắm Chuyên viên  
PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG 0275.2211 264
1 Lê Văn Vũ Trưởng phòng  
2 Phạm Minh Hoàng Phó Trưởng phòng  
3 Nguyễn Bá Tòng Chuyên viên  
4 Đỗ Thị Thanh Trúc Chuyên viên  
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH TỔNG HỢP 0275.2211 270
1 Nguyễn Thị Ngọc Xuyên Quyền Trưởng phòng  
2 Nguyễn Lê Tường Thụy Chuyên viên   
3 Trần Thị Can Chuyên viên  
4 Huỳnh Thị Sơn Ca Chuyên viên  
PHÒNG  KỸ THUẬT AN TOÀN - MÔI TRƯỜNG 0275.2211 265
1 Nguyễn Thanh Phương Trưởng phòng  
2 Trần Thành Công Chuyên viên  
3 Hồ Văn Tuấn Chuyên viên  
4 Nguyễn Thị Yến Nhi Chuyên viên  

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

Địa chỉ: Tầng 7, Nhà làm việc của các sở ngành (6 Sở)
Số 126A đường Nguyễn Thị Định, Tổ 10, KP.2, P. Phú Tân, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: (+84) 275.6281888 – 3822403
Email: ttkcxtbentre@gmail.com