• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Báo cáo hoạt động của ngành

Thực hiện Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 28/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030 , Ủy ban nhân dân tỉnh  Bến Tre đã ban hành Kế hoạch tái cơ cấu ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2030, với các nội dung chính sau: ...
Triển khai chủ đề năm 2023 : “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” theo Nghị quyết Tỉnh ủy, Sở Công Thương đã xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2023, với những mục tiêu chủ yếu: thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số; đẩy mạnh phát triển sản xuất côn...
Theo đánh giá của Ông Lê Minh Quang- Phó Cục trưởng Cục Thống kê Bến Tre tại buổi họp thông cáo báo chí tổ chức vào chiều ngày 29/12/2022 tại Hội trường Cục Thống kê, Phường an Hội, Thành phố Bến Tre thì tăng trưởng của ngành công thương trong năm đã đóng góp khá lớn vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh...
Triển khai chủ đề năm 2022 “Đồng thuận - Sáng tạo- Phát triển” theo Nghị quyết Tỉnh ủy, tình hình hoạt động ngành Công Thương có sự tăng trưởng tích cực dù chịu ảnh hưởng của sự biến động kinh tế trên toàn cầu và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, biến động giá nhiên liệu. Giá trị sản xuấ...
Năm 2023, tình hình kinh tế và chính trị thế giới dự báo còn nhiều bất ổn, khó khăn và thách thức, tiềm ẩn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế; tình hình dịch bệnh dự báo còn nhiều phức tạp, giá cả sản phẩm nông nghiệp biến động bất thường, khó dự báo, hoạt động sản xuất kinh doanh còn ...
Trong 9 tháng đầu năm 2022, tình hình hoạt động ngành Công Thương có dấu hiệu tăng trưởng tích cực dù chịu ảnh hưởng của sự biến động kinh tế trên toàn cầu. Theo số liệu thống kê, giá trị sản xuất CN-TTCN: ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2022 đạt 26.900 tỷ đồng (Giá so sánh 2010), tăng 22,27% so cùng ...
Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù tình hình hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) còn gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng đang dần phục hồi và có bước tăng trưởng tích cực. Giá trị sản xuất CN-TTCN ước ...
  Trong tháng 02 năm 2022, ngành Công Thương tỉnh thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất CN-TTCN (Giá so sánh 2010) ước thực hiện đạt 3.050 tỷ đồng, giảm 6,15% so tháng trước (do thời gian nghỉ Tết Nguyên đán), tăng 19,61% so cùng kỳ; trong đó, doanh nghiệp trong nước 1.570 tỷ đồn...
Trong quý 01 năm 2022, mặc dù tình hình hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp, cơ sở ngành CN – TTCN còn gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng đang dần phục hồi và có bước tăng trưởng tích cực. Các doanh nghiệp, cơ sở cũng tích cực sản xuất để phục vụ nhu cầu Tết, g...
Trong tháng 01 năm 2022, ngành Công Thương tỉnh thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như:...
Thực hiện các Nghị quyết số 01/NQ-CP; Nghị quyết số 08/NQ-TU; Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2022, Sở Công Thương đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành năm 2022 với Chỉ tiêu kế hoạch là  Phấn đấu thực hiện: giá trị sản xuất CN-TTCN đạt 38.300 tỷ đồng (giá so s...
Năm 2021, trong bối cảnh các Tỉnh gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 bùng phát đợt 4 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam (trong đó, có Bến Tre) đã ảnh hưởng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt là hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống si...
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Bộ Công Thương về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2021, Sở Công Thương đã tích cực, nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển ngành, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ, thúc đẩy các đơn vị đẩy mạ...
Thực hiện Kế hoạch số 5782/KH-UBND ngày 23/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về phục hồi và phát triển kinh tế những tháng cuối năm 2021 và năm 2022, Sở Công Thương đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 1976/KH-SCT về phục hồi và phát triển kinh tế những tháng cuối năm 2021 và năm 20...
Trong 9 tháng đầu năm 2021, ngành Công Thương tỉnh thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất CN-TTCN: Ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2021 đạt 22.200 tỷ đồng (Giá so sánh 2010), giảm 7,69% so cùng kỳ (tương đương giảm 1.850 tỷ đồng) và đạt 58,42% kế hoạch. Trong kỳ, có 44 doanh nghiệp, 69 c...
Trong tháng 7/2021, ngành Công Thương tỉnh Bến Tre thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) (Giá so sánh 2010) ước thực hiện đạt 2.980 tỷ đồng, giảm 1,32% so tháng trước, tăng 1% so cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng ước đạt 19.180 tỷ đồng, tăng 7,...
Thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh Bến Tre về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Sở Công Thương đề ra những nội dung trọng tâm, trọng điểm tập trung triển khai thực hiện nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 20...
Triển khai chủ đề năm 2021 “Đồng thuận - sáng tạo” theo Nghị quyết Tỉnh ủy; căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 02/NQ-TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; các Chương trình hành động của UBND tỉnh, Quyết định của Bộ Công Thương, ...
Trong 6 tháng đầu năm 2021, ngành Công Thương tỉnh Bến Tre thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 đạt 16.500 tỷ đồng (Giá so sánh 2010), tăng 10,59% so cùng kỳ (tương đương tăng 1.580 tỷ đồng) và đạt 43,42% kế ...
ngành Công Thương tỉnh Bến Tre trong tháng 5/2021 thực hiện giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) (Giá so sánh 2010) ước đạt 3.010 tỷ đồng, tăng 4,15% so tháng trước, tăng 10,26% so cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 13.480 tỷ đồng, tăng 9,73% so cùng kỳ và đạt 35,...
Trong tháng 4/2021, ngành Công Thương tỉnh Bến Tre thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) (Giá so sánh 2010) ước thực hiện đạt 2.970 tỷ đồng, tăng 4,58% so tháng trước, tăng 10,41% so cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng ước đạt 11.170 tỷ đồng, tăn...