• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Báo cáo hoạt động của ngành

Hoạt động ngành Công Thương quý I năm 2021
Trong tháng quý I/2021, ngành Công Thương tỉnh Bến Tre thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) ước thực hiện quý I/2021 đạt 8.200 tỷ đồng (Giá so sánh 2010), tăng 10,81% so cùng kỳ (tương đương tăng 800 tỷ đồng) và đạt 21,58% kế hoạch. So với cùng kỳ năm trước, ngoài sản phẩm nước cốt ...
Trong tháng 02/2021, ngành Công Thương tỉnh Bến Tre thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) (Giá so sánh 2010) ước thực hiện đạt 2.805 tỷ đồng, giảm 11,23% so tháng trước, tăng 1,26% so cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng ước đạt 5.965 tỷ đồng, tăn...
Trong tháng 01/2021, ngành Công Thương tỉnh Bến Tre thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) (Giá so sánh 2010) ước thực hiện đạt 3.160 tỷ đồng, giảm 0,63% so tháng trước, tăng 22,39% so cùng kỳ và đạt 8,32% kế hoạch. Trong đó, doanh ngh...
Trong năm 2020, ngành Công Thương tỉnh Bến Tre thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp năm 2020 ước thực hiện đạt 33.600 tỷ đồng, tăng 8,57% so cùng kỳ (tương đương tăng 2.652 tỷ đồng), đạt 100,3% kế hoạch ;trong đó: doanh nghiệp trong nước đạt 18.11...
Trong tháng 11/2020, ngành Công Thương tỉnh Bến Tre thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) (giá so sánh 2010) ước thực hiện đạt đạt 3.200 tỷ đồng, tăng 3,23% so tháng trước, tăng 7,02% so cùng kỳ; trong đó, doanh nghiệp trong nước thán...
Trong tháng 10/2020, ngành Công Thương của tỉnh thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) (giá so sánh 2010) ước thực hiện đạt 3.150 tỷ đồng, tăng 3,28% so tháng trước, tăng 9,41% so cùng kỳ. Trong đó, doanh nghiệp trong nước tháng 10 ước...
Trong 9 tháng đầu năm 2020, ngành Công Thương của tỉnh Bến Tre đã thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất CN-TTCN ước thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2020 đạt 24.300 tỷ đồng (Giá so sánh 2010), tăng 9,6% so cùng kỳ (tương đương tăng 2.133 tỷ đồng) và đạt 72,54% kế hoạch.Trong đó: Doan...
Trong tháng 8/2020, ngành Công Thương của tỉnh Bến Tre thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất CN-TTCN (giá so sánh 2010): Ước thực hiện đạt 3.030 tỷ đồng, tăng 2,71% so tháng trước, tăng 4,84% so cùng kỳ; Lũy kế 8 tháng ước đạt 20.900 tỷ đồng, tăng 8,88% so cùng kỳ và đạt 62,39% kế hoạ...
Trong tháng 7/2020, ngành Công Thương tỉnh Bến Tre thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất CN-TTCN (giá so sánh 2010): Ước thực hiện tháng 7 đạt 2.900 tỷ đồng, tăng 7,42% so tháng trước, tăng 11,82% so cùng kỳ; Lũy kế 7 tháng ước đạt 17.910 tỷ đồng, tăng 5,82% so cùng kỳ và đạt 53,46% k...
Hạn mặn và dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành công thương trong quý I/2020: đã làm giải thể 04 doanh nghiệp, tạm ngưng hoạt động 18 doanh nghiệp, chủ yếu gồm các ngành nghề: may mặc, dừa (chỉ, dừa trái, sơ chế,…), đóng tàu,… (nguồn: Số liệu của S...
Trong 6 tháng đầu năm 2020, ngành Công Thương của tỉnh đã thực hiện các chỉ tiêu như: 14.870 tỷ đồng (Giá so sánh 2010), tăng 5,32% so cùng kỳ (tương đương tăng 751 tỷ đồng) và đạt 44,39% kế hoạch.   ...
Giá trị sản xuất CN-TTCN ước thực hiện tháng 4 đạt 2.770 tỷ đồng, tăng 1,69% so với cùng kỳ, lũy kế 4 tháng đạt 9.320 tỷ đồng, tăng 5,64% so cùng kỳ và đạt 27,82% kế hoạch. So với tháng cùng kỳ, có 06 sản phẩm chủ yếu có tăng trưởng, tăng mạnh nhất là giấy Kraft tăng hơn 4 lần, nước cốt dừa 15,8%, b...
Giá trị sản xuất CN-TTCN ước thực hiện tháng 02 đạt 2.825 tỷ đồng, tăng 32% so cùng kỳ; lũy kế ước đạt 5.407 tỷ đồng, tăng 8,08% so cùng kỳ và đạt 16,14% kế hoạch. Trong đó, doanh nghiệp trong nước ước thực hiện 1.350 tỷ đồng, chiếm 47,79%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:1.475 tỷ đồng, chiếm ...
Giá trị sản xuất CN-TTCN ước thực hiện tháng 02 đạt 2.825 tỷ đồng, tăng 32% so cùng kỳ; lũy kế ước đạt 5.407 tỷ đồng, tăng 8,08% so cùng kỳ và đạt 16,14% kế hoạch. Trong đó, doanh nghiệp trong nước ước thực hiện 1.350 tỷ đồng, chiếm 47,79%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:1.475 tỷ đồng, chiếm ...
Giá trị sản xuất CN-TTCN ước thực hiện tháng 01 đạt 2.575 tỷ đồng, giảm 9,07% so tháng trước, giảm 2,83% so cùng kỳ và đạt 7,69% kế hoạch. So với tháng cùng kỳ năm trước, nhiều sản phẩm chủ yếu tăng trưởng khá như: thủy sản đông lạnh, giấy kraft công nghiệp, nước dừa đóng hộp, thức ăn thủy sản,... ...
Giá trị sản xuất CN-TTCN ước thực hiện tháng 11 đạt 2.790 tỷ đồng, tăng 3,99% so cùng kỳ, lũy kế 11 tháng đạt 27.368 tỷ đồng, tăng 10,2% so cùng kỳ và đạt 92% kế hoạch. So với tháng cùng kỳ, hầu hết các sản phẩm chủ yếu tăng trưởng khá, tăng cao nhất là: giấy ...
Giá trị sản xuất CN-TTCN ước thực hiện tháng 10 đạt 2.705 tỷ đồng, tăng 1,12% so cùng kỳ, lũy kế 10 tháng đạt 24.578 tỷ đồng, tăng 9,94% so cùng kỳ và đạt 82,6% kế hoạch. So với tháng cùng kỳ, hầu hết các sản phẩm chủ yếu tăng trưởng khá, tăng cao nhất là: bia, thức ăn thủy sản, giấy Kraft công nghi...
Giá trị sản xuất CN-TTCN ước thực hiện tháng 8 đạt 2.890 tỷ đồng, tăng 9,2% so cùng kỳ, lũy kế 8 tháng đạt 19.866 tỷ đồng, tăng 14,9% so cùng kỳ và đạt 66,8% kế hoạch. So với tháng cùng kỳ, hầu hết các sản phẩm chủ yếu tăng trưởng khá, tăng cao nhất là thuốc lá bao, thức ăn thủy sản, nước cố...
Giá trị sản xuất CN-TTCN ước đạt 14.100 tỷ đồng, tăng 15,3% so cùng kỳ; trong đó, khu vực kinh tế trong nước tăng 15,35%, khu vực FDI tăng 15,22% so cùng kỳ. Hầu hết các sản phẩm chủ lực đều tăng khá so với cùng kỳ: thủy sản đông lạnh, thuốc lá bao, nước dừa dóng lon, may mặc, túi xách da, bộ dây đ...
Giá trị sản xuất CN-TTCN ước thực hiện tháng 4 đạt 2.724 tỷ đồng, tăng 18,45% so với cùng kỳ năm trước, lũy kế 4 tháng đạt 8.822 tỷ đồng, tăng 14,94% so với cùng kỳ năm trước và đạt 29,65% kế hoạch năm. So với tháng cùng kỳ năm trước, hầu hết các sản phẩm chủ yếu tăng trưởng khá, tăng cao nhất là: n...
Giá trị sản xuất CN-TTCN ước thực hiện tháng 02 đạt 2.225 tỷ đồng, tăng 28,61% so với cùng kỳ năm trước, lũy kế đạt 4.875 tỷ đồng, tăng 20,97% so với cùng kỳ năm trước và đạt 16,39% kế hoạch năm. So với tháng cùng kỳ năm trước, hầu hết các sản phẩm chủ yếu tăng trưởng khá, tăng cao nhất là: may mặc,...